Deze week: Black Friday deals!
De korting staat aangegeven op de betaalpagina.

Privacyverklaring

Dit is de Privacyverklaring van de Oermoeder, vertegenwoordigd door Kirsten Moelker-Stok, gevestigd te De Vissersingel 23, 7942EC Meppel, telefoonnummer 0683492318, e-mail: info@deoermoeder.nl, website: www.deoermoeder.nl (“de Oermoeder”).

In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website www.deoermoeder.nl (de “Website”) en onze dienstverlening. Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze Website bezoekt met uw computer, tablet of mobiele telefoon (“Computer”) en wanneer u gebruikmaakt van onze diensten. Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”) en andere toepasselijke privacywetgeving.

Door het gebruiken van onze Website en het afnemen van onze diensten, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacybeleid. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die toegang hebben tot de Website en onze diensten (“Gebruikers”).

Wat voor gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de volgende gegevens die u ons verstrekt:

  • Contactgegevens: Als u contact met ons opneemt via e-mail, contactformulier, telefoon, Facebook of Instagram, slaan we uw contactgegevens op en bewaren we aantekeningen van uw vraag of mededeling.
  • Nieuwsbriefinschrijving: Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, vragen we om uw naam en e-mailadres.
  • Trainingen en producten: Als u zich inschrijft voor een van onze trainingen, vragen wij om uw naam, e-mailadres, bedrijfsgegevens en telefoonnummer.
  • Persoonlijke Human Design gids: Bij het bestellen van een persoonlijke Human Design gids vragen wij om uw naam, e-mailadres, geboortedatum, geboortetijd en geboorteplaats.
  • Aankoop van digitale producten: Bij de aankoop van digitale producten vragen wij om uw naam, e-mailadres, bedrijfsgegevens en telefoonnummer.


Daarnaast verzamelen wij, wanneer noodzakelijk voor het goed functioneren en beveiligen van de Website, informatie die uw browser stuurt, zoals uw IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina’s van onze Website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u besteedt op deze pagina’s en andere statistieken.

Hoe gebruiken wij deze informatie?

  • Wij gebruiken de verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:
  • Het onderhouden van contact.
  • Het beantwoorden van uw vragen.
  • Het leveren van de diensten die u van ons afneemt.
  • Het afwikkelen van betalingen.
  • Het toezenden van informatie over de producten en diensten die u van ons hebt afgenomen.
  • Het verbeteren van onze dienstverlening.
  • Het doen van onderzoek naar de belangstellenden voor trainingen en de producten en diensten die zij afnemen.
  • Het samenstellen en toesturen van nieuwsbrieven.


Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van de overeenkomst die we met u hebben, vanuit gerechtvaardigde belangen of na uw toestemming. Deze gerechtvaardigde belangen omvatten onder andere het efficiënt verlenen van dienstverlening, bescherming van financiële belangen, verbetering van dienstverlening en uitvoering geven aan bestaande klantrelaties.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om het doel waarvoor we de persoonsgegevens hebben verkregen te vervullen. U kunt altijd een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Er geldt een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar voor basisgegevens, zoals grootboek, debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en e-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. De Oermoeder streeft ernaar uw gegevens beveiligd op te slaan en gevoelige informatie versleuteld te verzenden.

Met wie delen wij uw gegevens?

De Oermoeder gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens en zal deze nooit verkopen aan andere partijen. In sommige gevallen is het echter noodzakelijk om uw gegevens met derden te delen, zoals IT-leveranciers van onze website en andere digitale voorzieningen, accountants en boekhouders. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de eerdergenoemde doeleinden. In overige gevallen delen we uw gegevens alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Alle derden met wie de Oermoeder uw gegevens deelt, zijn verplicht uw privacy te respecteren en zich, net als de Oermoeder, aan de geldende privacywetgeving te houden. Zij moeten uw gegevens ook beveiligd opslaan en verwerken. De Oermoeder is niet verantwoordelijk voor de verwerking en beveiliging van gegevens door derden.

Contact, mailing en reclame

De Oermoeder kan contact met u opnemen om u op de hoogte te brengen van aanbiedingen, informatie te verstrekken over nieuwe diensten, of om belangrijke praktische informatie over onze diensten te sturen. Of en op welke manier we dat doen, hangt af van uw toestemming. U kunt op elk moment aangeven dat u niet meer wilt dat wij contact met u opnemen.

Inzicht in uw gegevens

U heeft het recht om kosteloos inzicht te krijgen in de gegevens die de Oermoeder over u heeft. Ook kunt u de Oermoeder vragen om uw gegevens aan te passen als deze feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. Voor verzoeken met betrekking tot uw gegevens kunt u contact opnemen via info@deoermoeder.nl.

Klachten

Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Oermoeder, laat het ons dan weten. Mocht u er met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt contact opnemen via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Websites van derden

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen Privacyverklaring

De Oermoeder behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Het verdient daarom aanbeveling om deze verklaring regelmatig na te kijken, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. De meest actuele versie van deze verklaring is altijd beschikbaar via onze website.

Voor vragen en opmerkingen over deze Privacyverklaring kunt u altijd contact opnemen via info@deoermoeder.nl.

 

Cookieverklaring

Cookiekeuze

Wij maken gebruik van Cookie Notice waarmee u uw keuze m.b.t. cookies kenbaar kunt maken aan de website. Middels de notificatiebalk onderin de browser kunt u uw toestemming kenbaar maken. Indien u akkoord gaat, is de houdbaarheid van de cookie 1 jaar.

Bij het herroepen van uw keuze of het weigeren van cookies middels het scherm onderin de browser, zullen de cookies verwijderd worden uit uw browser. Het kan zijn dat er cookies achterblijven. U dient deze dan zelf te verwijderen middels het instellingenscherm van uw browser. Cookies kunnen de computer of de bestanden die op de computer staan niet beschadigen.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken.  Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. De aldus verkregen informatie wordt m.b.v. de anonymize-optie van Google, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en worden uitgelezen door de browser (o.a. Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari) bij het openen van een internetpagina. De maker van een cookie bepaalt wat hij in het cookie zet. Gebruikersgegevens (zoals adres en woonplaats) indien (eerder) ingevuld op deze website worden niet in cookies opgeslagen.

Er bestaan directe en indirecte cookies, ook wel first- en third party cookies genoemd. De cookies die deze website worden gebruikt zijn op te delen in drie soorten: technische, third party en tracking cookies.

De technische cookies zijn nodig om deze site correct te laten werken. Denk daarbij (indien van toepassing) aan het bijhouden van de inlog-status en de sessie-id’s. Daarnaast kleine sessie instellingen zoals ‘site-taal’. Deze cookies zullen ‘verdwijnen’ bij het sluiten van uw browser en hebben dus een geldigheidsduur van 1 sessie (bezoek op de site).

Tevens maakt deze website gebruik van externe cookies, die ingezet worden om het voor de bezoeker mogelijk te maken om inhoud te delen, te reageren of aankopen te doen, en voor ons om inzicht te krijgen in het website gedrag en daar onze website op te kunnen optimaliseren.

Het gebruik van cookies door sociale media websites en andere derden vallen niet onder deze privacyverklaring omdat de N.E.T geen toegang of controle heeft over deze cookies.

Verwijderen van cookies

De toestemming die u heeft gegeven aan de Website voor het plaatsen van cookies, kunt u ten allen tijde intrekken door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert en/of door in uw browser alle reeds geplaatste cookies te verwijderen.

Via onderstaande links kunt u per browser lezen op welke wijze u de instellingen met betrekking tot cookies kunt wijzigen.

  • Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647
  • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows-vista/Block-or-allow-cookies
  • Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/Cookies%20in-%20en%20uitschakelen
  • Safari: http://www.apple.com/nl/privacy/use-of-cookies/
  • Opera (Engelse tekst): http://www.opera.com/browser/tutorials/security/cookies/


U dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken. Bovendien heeft het uitschakelen van de cookies alleen gevolgen voor de computer en browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers, tablets, telefoons en/of browsers dient u deze handeling per apparaat en browser te herhalen.

Het herroepen van uw keuze heeft enkel betrekking op de door de website geplaatste cookies. Cookies zoals die van Google, sociale media, en andere derden, dienen separaat verwijderd te worden. Het zijn cookies die niet onder het technische domein van de Website vallen.