Deze week: Black Friday deals!
De korting staat aangegeven op de betaalpagina.

Algemene voorwaarden en aansprakelijkheidsuitsluitingen

 1. Partijen
  Deze algemene voorwaarden en aansprakelijkheidsuitsluitingen (“Voorwaarden”) worden overeengekomen tussen:

  a. de Oermoeder, vertegenwoordigd door Kirsten Moelker-Stok, gevestigd te De Vissersingel 23, 7942EC Meppel, telefoonnummer 0683492318, e-mail: kirsten@deoermoeder.nl, website: www.deoermoeder.nl (“de Oermoeder”), en

  b. de cliënt, hierna aangeduid als “de Klant.”

 2. Dienstbeschrijving
  de Oermoeder biedt een scala aan coachingdiensten, waaronder 1:1 coaching, Human Design analyse en readings, digitale gidsen, en heeft plannen om workshops, masterclasses en cursussen aan te bieden in een later stadium (“Diensten”). Deze diensten zijn bedoeld om persoonlijke groei, zelfontdekking en welzijn te bevorderen.

  2.1. 1:1 Coachingsessies: de individuele coachingsessies zijn gericht op het bieden van persoonlijke begeleiding en ondersteuning aan de Klant. Tijdens deze sessies werken we samen aan het verkennen van persoonlijke doelen, uitdagingen en ontwikkelmogelijkheden. De coachingsessies kunnen variëren in duur en frequentie, afhankelijk van de behoeften van de Klant. Uitgangspunt is dat één coachingsessie 60-90 minuten duurt.

  2.2. Human Design analyse en readings: de Human Design analyse en readings zijn gebaseerd op het Human Design-systeem en bieden inzicht in de unieke energetische blauwdruk van de Klant. Tijdens deze readings ontvangt de Klant waardevolle informatie over hun persoonlijkheid, besluitvormingsstrategieën en levenspad. De readings zijn informatief en dienen ter zelfontdekking.

  Daarnaast biedt de Oermoeder digitale gidsen en ebooks aan die de Klant kan gebruiken als aanvulling op hun coachingsessies of separaat voor informatieve doeleinden. Deze materialen zijn ontworpen om als hulpmiddel en ondersteuning voor persoonlijke groei.

  De Oermoeder heeft ook plannen om onder andere workshops, masterclasses en cursussen aan te bieden in een later stadium. Deze educatieve evenementen zullen gericht zijn op het delen van kennis en het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling.

  Met deze diensten streeft de Oermoeder ernaar om de Klant te begeleiden op hun reis naar zelfverbetering, bewustwording en persoonlijke groei.

 1. Kosten De tarieven voor de diensten van de Oermoeder worden als volgt vastgesteld:

  3.1. 1:1 Coachingsessies: de kosten voor individuele coachingsessies variëren en zijn gebaseerd op de duur en complexiteit van de sessie. De Klant wordt voorafgaand aan de sessie via de website op de hoogte gesteld van het tarief. Een standaard coachingsessie duurt doorgaans 60-90 minuten. De betaling voor individuele coachingsessies dient uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de sessie te worden voldaan.

  3.2. Human Design analyse en readings: de kosten voor Human Design analyses en readings zijn vastgesteld en worden vermeld op de website. De Klant wordt voorafgaand aan de afspraak via de website op de hoogte gesteld van het tarief. De betaling voor Human Design analyses en readings dient voorafgaand aan de afspraak te worden voldaan.

  3.3. Digitale gidsen en ebooks: de prijzen voor digitale gidsen en ebooks variëren en worden vermeld op de website. De Klant kan deze materialen afzonderlijk aanschaffen en betalen op het moment van aankoop. Waar het gaat om persoonlijke producten, zoals een persoonlijke Human Design gids, geldt een levertijd van maximaal 2 weken, ingaande vanaf het moment dat de bestelling is ontvangen en de betaling is voldaan.

  3.4 Workshops, masterclasses en cursussen: de kosten voor deelname aan workshops, masterclasses en cursussen worden vermeld op de website of in promotiemateriaal voor het specifieke evenement. De Klant dient het inschrijfgeld voor deze evenementen vooraf te betalen om hun plaats te reserveren.

  Facturering en betalingsvoorwaarden: betaling voor de diensten van de Oermoeder dient voorafgaand aan de geplande afspraak of aankoop te worden voldaan. Klanten hebben de mogelijkheid om te betalen via iDeal, creditcard, of Klarna, afhankelijk van hun voorkeur. Betaalinstructies staan vermeld bij ieder product op de website. Facturen worden gelijktijdig met de levering van het bestelde product per e-mail verstrekt.

  Kosten voor te late betalingen: klanten worden verzocht om tijdig te betalen volgens de verstrekte betaalinstructies. De Oermoeder behoudt zich het recht voor om verdere dienstverlening op te schorten totdat de openstaande betaling is ontvangen.

 1. Annuleringsbeleid De Oermoeder hanteert een duidelijk annuleringsbeleid om zowel de Klant als de dienstverlening te kunnen plannen en organiseren. Klanten worden verzocht om het volgende annuleringsbeleid in acht te nemen:

  4.1. 1:1 Coachingsessies:

 • Klanten hebben het recht om een geplande 1:1 coachingsessie te annuleren of te verzetten.
 • Annulering of wijziging van een geplande coachingsessie dient minimaal 24 uur voorafgaand aan de geplande sessie te worden gedaan om volledige restitutie te ontvangen.
 • Bij annulering minder dan 24 uur voorafgaand aan de geplande sessie wordt 100% (ofwel het volledige tarief) van de sessiekosten in rekening gebracht. Dit is niet te verrekenen met eventuele latere coachingsessies of andere aankopen.
 • Voor pakketten geldt hetzelfde beleid voor individuele sessies binnen het pakket.

  4.2. Human Design analyse en readings:

 • Klanten hebben het recht om een geplande Human Design analyse of reading te annuleren of te verzetten.
 • Annulering of wijziging van een geplande Human Design analyse of reading dient minimaal 24 uur voorafgaand aan de geplande afspraak te worden gedaan om volledige restitutie te ontvangen.
 • Bij annulering minder dan 24 uur voorafgaand aan de geplande afspraak wordt 100% (ofwel het volledige tarief) van de kosten in rekening gebracht. Dit is niet te verrekenen met eventuele latere coachingsessies of andere aankopen.
 • Voor pakketten geldt hetzelfde beleid voor individuele sessies binnen het pakket.

  4.3 Workshops, masterclasses en cursussen:

 • Klanten hebben het recht om deelname aan geplande workshops, masterclasses en cursussen te annuleren.
 • Annulering van deelname aan deze evenementen dient minimaal 48 uur (2 dagen) voorafgaand aan het startmoment van het evenement te worden gedaan om volledige restitutie van het inschrijfgeld te ontvangen.
 • Bij annulering minder dan 48 uur voorafgaand aan het startmoment van het evenement wordt 50% (ofwel de helft) van het inschrijfgeld in rekening gebracht. Bij annulering minder dan 24 uur voorafgaand aan het startmoment van het evenement wordt 100% (ofwel het volledige inschrijfgeld) in rekening gebracht.

  Dit annuleringsbeleid is ontworpen om zowel de belangen van de Klant als die van de Oermoeder te beschermen. Het stelt klanten in staat om hun afspraken te annuleren of te wijzigen volgens redelijke voorwaarden, terwijl het ook rekening houdt met de planning, voorbereidingstijd, en inkomsten van de Oermoeder.

 1. Vertrouwelijkheid De Oermoeder verbindt zich tot de bescherming van de vertrouwelijkheid van alle informatie die tijdens de coaching wordt gedeeld. Dit omvat persoonlijke informatie en alle communicatie tussen de Klant en de Oermoeder. De Oermoeder behoudt zich het recht voor om gedeelde ervaringen en getuigenissen van de coaching geanonimiseerd te delen op sociale media of op haar website. Deze getuigenissen bevatten geen persoonlijke of inhoudelijke informatie zonder uitdrukkelijke toestemming van de Klant.

  5.1. Vertrouwelijkheid van 1:1 sessies:

 • Alle informatie, gesprekken en inhoud gedeeld tijdens 1:1 sessies (1:1 coaching en Human Design analyse en readings) worden strikt vertrouwelijk behandeld.
 • De Oermoeder zal geen informatie delen met derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Klant, tenzij wettelijk verplicht.
 • Klanten kunnen erop vertrouwen dat hun persoonlijke ervaringen en gesprekken in een veilige en vertrouwelijke omgeving worden besproken.

  5.2. Testimonials en reviews:

 • De Oermoeder behoudt zich het recht voor om algemene, niet-persoonlijke testimonials, reviews, of recensies te delen op haar website, sociale media, of andere marketingmaterialen. Hierbij wordt geen persoonlijke of inhoudelijke informatie gedeeld, tenzij de Oermoeder hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft ontvangen van de Klant.
 • Klanten die niet willen dat hun feedback in testimonials wordt opgenomen, kunnen dit schriftelijk kenbaar maken aan de Oermoeder.

  5.3 Bescherming van persoonlijke gegevens:

 • Persoonlijke gegevens die door klanten worden verstrekt voor diensten, aankopen, of inschrijvingen worden beschermd in overeenstemming met het privacybeleid.
 • Klanten kunnen het privacybeleid raadplegen voor meer informatie over hoe persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt en beschermd.

 1. Intellectuele eigendom Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot materialen die zijn ontwikkeld en verstrekt als onderdeel van de Diensten, inclusief digitale gidsen, ebooks en andere materialen, blijven eigendom van de Oermoeder. De Klant heeft het recht om deze materialen te gebruiken voor persoonlijk gebruik en mag deze niet reproduceren of verspreiden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Oermoeder.

  De Oermoeder behoudt alle rechten op intellectuele eigendom met betrekking tot haar diensten, inclusief maar niet beperkt tot coachingsessies, Human Design analyses en readings, digitale gidsen, ebooks, workshops, masterclasses en cursussen.

  6.1. Coachingsessies, Human Design analyses en readings:

 • Alle materialen, inhoud, en technieken die tijdens coachingsessies, Human Design analyses en readings worden gedeeld, zijn eigendom van de Oermoeder en mogen niet worden gereproduceerd, verspreid, of gebruikt zonder schriftelijke toestemming.
 • Klanten ontvangen toestemming om persoonlijke aantekeningen te maken voor persoonlijk gebruik, maar mogen geen opnames maken van de sessies zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • Eventuele opnames die zijn gemaakt, mogen niet verder worden verspreid zonder uitdrukkelijke toestemming van de Oermoeder.

  6.2. Digitale gidsen en ebooks:

 • Digitale gidsen, ebooks en andere geschreven materialen die beschikbaar zijn gesteld door de Oermoeder zijn beschermd door auteursrechten en mogen niet worden gereproduceerd, verspreid, of verkocht zonder schriftelijke toestemming.
 • Klanten hebben toestemming om deze materialen te downloaden en te gebruiken voor persoonlijke doeleinden, maar mogen deze niet delen, verspreiden of doorverkopen.

  6.3. Workshops, masterclasses en cursussen:

 • Alle inhoud en materialen die worden verstrekt tijdens workshops, masterclasses en cursussen, inclusief presentaties, handouts en geschreven materialen, zijn eigendom van de Oermoeder en mogen niet worden gereproduceerd of verspreid zonder schriftelijke toestemming.
 • Klanten ontvangen toestemming om persoonlijke aantekeningen te maken voor persoonlijk gebruik tijdens deze evenementen, maar mogen geen opnames maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • Eventuele opnames die zijn gemaakt, mogen niet verder worden verspreid zonder uitdrukkelijke toestemming van de Oermoeder.

 1. Aansprakelijkheid

  7.1. Beperking van aansprakelijkheid:
 • De Oermoeder is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van haar diensten, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, goodwill, data, of andere immateriële verliezen.

  7.2. Verantwoordelijkheden van de Klant:

 • De Klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van accurate en volledige informatie aan de Oermoeder en voor het opvolgen van instructies en aanbevelingen verstrekt tijdens de coachingsessies. De Klant is verantwoordelijk voor hun eigen welzijn, en het inschakelen van de juiste hulpverlening indien noodzakelijk.

  7.3. Schadevergoeding:

 • De Klant stemt ermee in om de Oermoeder te vrijwaren en te beschermen tegen aanspraken, verliezen, schade, kosten en uitgaven die voortvloeien uit het gebruik van de diensten, inclusief aanspraken van derden.

  7.4. Overmacht:

 • De Oermoeder is niet aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de uitvoering van haar verplichtingen als gevolg van situaties van overmacht, zoals natuurrampen, stakingen, technische storingen of andere onvoorziene omstandigheden buiten haar controle.

  7.5. Klachtenprocedure:

 • In geval van een klacht of geschil dient de Klant contact op te nemen met de Oermoeder om de kwestie op te lossen volgens de vastgestelde klachtenprocedure.

  7.6. Klachtenprocedure
  7.6.1. Indienen van een klacht Indien de Klant een klacht heeft met betrekking tot de geleverde diensten, dient de Klant de klacht schriftelijk in te dienen bij de Oermoeder via kirsten@deoermoeder.nl, met in de onderwerpregel duidelijk vermeld: KLACHT. De klacht moet een duidelijke beschrijving van het probleem bevatten, evenals alle relevante informatie, zoals de datum van de dienst, namen van betrokken partijen, eventuele bewijsstukken, en de gewenste oplossing.

  7.6.2. Ontvangstbevestiging Na ontvangst van de klacht zal de Oermoeder de ontvangst ervan binnen 5 werkdagen schriftelijk bevestigen aan de Klant. Deze bevestiging bevat de verwachte termijn waarbinnen een reactie kan worden verwacht.

  7.6.3. Onderzoek en reactie De Oermoeder zal de klacht onderzoeken en streeft ernaar om binnen 15 werkdagen (3 weken) na ontvangst van de klacht een schriftelijke reactie te geven aan de Klant. In deze reactie zal de Oermoeder de bevindingen van het onderzoek uiteenzetten en, indien van toepassing, corrigerende maatregelen of oplossingen voorstellen.

  7.6.4. Klantbevestiging De Klant dient de schriftelijke reactie van de Oermoeder binnen 5 werkdagen na ontvangst te bevestigen. Indien de Klant de voorgestelde oplossing accepteert, worden passende maatregelen genomen. Als de Klant niet tevreden is met de geboden oplossing, kunnen verdere stappen (zie 7.6.5) worden ondernomen.

  7.6.5. Verdere stappen Indien de Klant niet tevreden is met de voorgestelde oplossing na het doorlopen van de bovenstaande stappen, kan de Klant verdere actie ondernemen volgens de toepasselijke wetgeving. De Oermoeder zal samenwerken om tot een passende oplossing te komen.

  7.6.6. Vertrouwelijkheid Alle communicatie met betrekking tot de klacht zal vertrouwelijk worden behandeld en zal alleen worden gedeeld met personen die direct betrokken zijn bij de behandeling van de klacht.

 1. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

  8.1. Geschillenbeslechting:
 • In geval van een geschil of verschil van mening tussen de Klant en de Oermoeder met betrekking tot deze algemene voorwaarden, dienen beide partijen zich in te spannen om het geschil op een informele en constructieve manier op te lossen via onderhandelingen.

  8.2. Toepasselijk recht:

 • Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 • In geval van een geschil tussen de partijen, zullen zij streven naar een minnelijke schikking. In geval van een geschil dat niet op informele wijze kan worden opgelost, stemmen de Klant en de Oermoeder ermee in om de geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechtbanken in Nederland.

  8.3. Scheidbaarheid:

 • Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden door een rechtbank of bevoegde autoriteit ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt deze bepaling gescheiden van de overige bepalingen, die volledig van kracht blijven.

 1. Acceptatie van de Voorwaarden Door betaling vooraf voor een van de Diensten van de Oermoeder, gaat de Klant akkoord met deze Voorwaarden.

  9.1. Impliciete acceptatie:

 • Door gebruik te maken van de diensten van de Oermoeder, accepteert de Klant automatisch en zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden. De Klant stemt ermee in dat zij deze voorwaarden zorgvuldig hebben gelezen en begrepen voordat zij gebruikmaken van de diensten.

  9.2. Voorwaarden begrijpen:

 • De Klant erkent dat het hun verantwoordelijkheid is om de algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen en te begrijpen voordat zij gebruikmaken van de diensten. Bij eventuele vragen of onduidelijkheden dient de Klant contact op te nemen met de Oermoeder voor verduidelijking.

  9.3. Niet accepteren:

 • Indien de Klant niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, dienen zij geen gebruik te maken van de diensten van de Oermoeder.

 1. Overige bepalingen

  10.1. Wijzigingen in de Voorwaarden:
 • De Oermoeder behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of bij te werken. Klanten worden op de hoogte gesteld van dergelijke wijzigingen via e-mail of door middel van een kennisgeving op de website. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om regelmatig de voorwaarden te controleren op updates. Door het blijven gebruiken van de diensten na dergelijke wijzigingen, stemt de Klant in met de herziene voorwaarden.

  10.2. Beëindiging van de overeenkomst:

 • De Oermoeder behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met een Klant te beëindigen in geval van schending van deze algemene voorwaarden of ongepast gedrag. Beëindiging zal schriftelijk worden medegedeeld aan de Klant en treedt onmiddellijk in werking.

  10.3. Overige bepalingen:

 • Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Klant en De Oermoeder met betrekking tot de diensten en vervangen alle eerdere overeenkomsten of afspraken, mondeling of schriftelijk, met betrekking tot hetzelfde onderwerp. Geen enkele wijziging of aanvulling op deze voorwaarden is geldig tenzij schriftelijk overeengekomen door beide partijen.